Có 1 kết quả:

shān dǐng

1/1

shān dǐng

giản thể

Từ điển phổ thông

đỉnh núi

Từ điển Trung-Anh

hilltop