Có 1 kết quả:

shān tǐ

1/1

shān tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

form of a mountain