Có 1 kết quả:

shān dòu ㄕㄢ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) leading light (of a generation etc)
(2) (honorific appellation)