Có 1 kết quả:

shān liù

1/1

shān liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) upland pipit (Anthus sylvanus)