Có 1 kết quả:

suì chū ㄙㄨㄟˋ ㄔㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

annual expenditure