Có 1 kết quả:

suì chà

1/1

suì chà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the precession of the equinoxes