Có 1 kết quả:

qǐ fēi

1/1

qǐ fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wouldn't it be ... ?