Có 1 kết quả:

Qí shān Xiàn

1/1

Qí shān Xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qishan County in Baoji 寶雞|宝鸡[Bao3 ji1], Shaanxi