Có 1 kết quả:

Qí fù xiàn

1/1

Qí fù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gifu prefecture, Japan