Có 1 kết quả:

gǎng wèi

1/1

gǎng wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a post
(2) a job