Có 1 kết quả:

Gǎng bā xiàn ㄍㄤˇ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gamba county, Tibetan: Gam pa rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet