Có 1 kết quả:

gǎng lòu

1/1

gǎng lòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) watchtower
(2) observation tower
(3) police booth