Có 1 kết quả:

Xiàn gǎng

1/1

Xiàn gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Da Nang or Danang, Vietnam