Có 1 kết quả:

Lán xiàn

1/1

Lán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lan county in Lüliang 呂梁|吕梁[Lu:3 liang2], Shanxi 山西