Có 1 kết quả:

lán qì

1/1

lán qì

giản thể

Từ điển phổ thông

khí núi ẩm ướt bốc lên