Có 1 kết quả:

Gāng dǐ sī shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mt Gangdisê (6656m) in southwest Tibet, revered by Tibetans as the center of the universe