Có 1 kết quả:

yán céng

1/1

yán céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rock strata