Có 1 kết quả:

Yán shǒu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Iwate prefecture in north of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]