Có 1 kết quả:

yán shí céng

1/1

yán shí céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rock stratum