Có 1 kết quả:

Xiù yán mǎn zú Zì zhì xiàn ㄒㄧㄡˋ ㄧㄢˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiuyan Manzu autonomous county in Anshan 鞍山[An1 shan1], Liaoning