Có 1 kết quả:

Dài shān

1/1

Dài shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Daishan county in Zhoushan 舟山[Zhou1 shan1], Zhejiang