Có 1 kết quả:

Dài shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Daishan county in Zhoushan 舟山[Zhou1 shan1], Zhejiang