Có 1 kết quả:

Yuè pǔ hú

1/1

Yuè pǔ hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yopurgha nahiyisi (Yopurga county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang