Có 1 kết quả:

Yuè pǔ hú xiàn ㄩㄝˋ ㄆㄨˇ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yopurgha nahiyisi (Yopurga county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang