Có 1 kết quả:

Yuè chí xiàn

1/1

Yuè chí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuechi county in Guang'an 廣安|广安[Guang3 an1], Sichuan