Có 1 kết quả:

Yuè yáng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yueyang county in Yueyang 岳陽|岳阳[Yue4 yang2], Hunan