Có 1 kết quả:

Yuè lù Shān

1/1

Yuè lù Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Yuelu in Changsha 長沙|长沙[Chang2 sha1], famous for scenery, temples and tombs