Có 1 kết quả:

Bā bā Niáng rě

1/1

Bā bā Niáng rě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Peranakan Chinese (Baba-Nyonya), an ethnic group of Chinese residing in the Malay peninsula (also known as Straits Chinese)