Có 1 kết quả:

xiá wān

1/1

xiá wān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fjord