Có 1 kết quả:

É shān xiàn

1/1

É shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Eshan Yizu autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan