Có 1 kết quả:

É méi shān

1/1

É méi shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤

Một số bài thơ có sử dụng