Có 1 kết quả:

É méi xiāng

1/1

É méi xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emei township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan