Có 1 kết quả:

É biān xiàn

1/1

É biān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ebian Yizu autonomous county in Leshan 樂山|乐山[Le4 shan1], Sichuan