Có 1 kết quả:

É biān yí zú Zì zhì xiàn ㄅㄧㄢ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ebian Yizu autonomous county in Leshan 樂山|乐山[Le4 shan1], Sichuan