Có 1 kết quả:

jùn qiào

1/1

jùn qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high and steep