Có 1 kết quả:

Kǎn dǐng

1/1

Kǎn dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kanting township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan