Có 1 kết quả:

Láo shān

1/1

Láo shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Laoshan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong