Có 1 kết quả:

Chóng qìng

1/1

Chóng qìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 重慶|重庆[Chong2 qing4]