Có 1 kết quả:

chóng yáng

1/1

chóng yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to idolize foreign things