Có 1 kết quả:

Kūn lún shān

1/1

Kūn lún shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kunlun Mountain range

Một số bài thơ có sử dụng