Có 1 kết quả:

Kūn lún shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kunlun Mountain range