Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 11
Bộ: shān 山 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丨丨フ一丨丨フ一一
Thương Hiệt: UWJR (山田十口)
Unicode: U+5D13
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 崮[gu4]