Có 1 kết quả:

Cuī Jiàn

1/1

Cuī Jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cui Jian (1961-), father of Chinese rock music