Có 1 kết quả:

Cuī Guī xià

1/1

Cuī Guī xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Choe Gyuha (1919-2006), South Korean politician, president 1979-1980