Có 1 kết quả:

Cuī Qí

1/1

Cuī Qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Daniel C. Tsui (1939-), Chinese-born American physicist, winner of 1998 Nobel Prize in Physics