Có 1 kết quả:

Cuī Yíng

1/1

Cuī Yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Choi Yeong (1316-1388), general of Korean Goryeo dynasty