Có 1 kết quả:

Cuī Hào

1/1

Cuī Hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cui Hao (-754), Tang dynasty poet and author of poem Yellow Crane Tower 黃鶴樓|黄鹤楼