Có 1 kết quả:

Gǎng bā

1/1

Gǎng bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gamba county, Tibetan: Gam pa rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet