Có 1 kết quả:

Gǎng bā xiàn

1/1

Gǎng bā xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gamba county, Tibetan: Gam pa rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet