Có 1 kết quả:

bēng huǐ

1/1

bēng huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

collapse